Tuesday, January 04, 2005

Inte bara Systembolaget

ALKOHOL Krogarnas roll i det alkoholrelaterade våldet och missbruket glöms ofta bort. Att England kommer tillåta dygnetrunt-krogar kan innebära stora skador och kostnader, rapporterar BBC. Såväl läkare som en f d polischef är kritiska.

I Sverige talar man om Systembolaget och utlandet - säljer systemet 49% av alkoholen, förväntas resterande 51% av alkoholen komma utomlands ifrån. Det gör den inte.

Ca 20% av alkoholförsäljningen regleras av vanliga kommunpolitiker, med blandat resultat. De försäljare som missköter borde straffas, och utskänkningstillstånd får - även om de ska delas ut till alla kvalificerade sökande - inte bli del av näringspolitiken. Tyvärr är inte alltid som det ser ut så.

Om den fria rörligheten minskar alkoholpolitikens räckvidd, blir det desto viktigare att se till att dessa regleringar fungerar, så att krogslagsmål och missbruk kan hållas vid ett minimum.

No comments: