Saturday, June 25, 2005

Omöjligt momsförslag

MOMS I komediserien Yes Minister ger Sir Humphrey ett enkelt råd för hur förslag kan avstyras: "Above all, if you wish to describe a proposal in a way that guarantees that a Minister will reject it, describe it as courageous.". Courageous betyder nämligen en möjlig valförlust.

Utöver det betyder ordet "modigt" eller "djärvt". Att utmana medieföretag och -anställda, kulturfolk och matkonsumenter genom skattehöjningar, passar ganska väl in på den beskrivningen. Så det var inte så konstigt att regeringen tog avstånd från förslaget om höjd matmoms så fort de kunde.

Förslaget om en lägre, enhetlig momssats har i sig - som GP påpekar - sina fördelar. Likabehandling, enkelhet, minskad administration och överskådlighet till exempel. Utredningens argumentation för sin sak på sidan frågor och svar ger en ganska bra bild av saken. Även om jag fortfarande oroar mig lite för privatteatrarnas och andratidningarnas räkning, måste jag säga att man blir mer och mer övertygad, ju mer av Statskontorets texter man läser.

Men förslaget känns snudd på politiskt omöjligt. "Det är som att gå på nattgammal is.", som Karin Pilsäter säger.

En strategi som kan fungera är att knyta förslaget till en större och mer överskuggande upplevd kris, som det skattebehov LO talar om. Men inte ens det lär göra att det överlever genom alla opinioner som kommer uppstå när man utmanar mängder av särintressen (som jag skrivit om tidigare).

För en enhetlig moms på ca 22% skulle innebära att matmomsen nästan fördubblades, medan turismmomsen, bokmomsen och tidningsmomsen skulle höjas med snudd på 270%. Courageous indeed.
Se även:

bronenosets - +270% matmoms? (sammanblandning av matmoms och bokmoms i rubriken)
SOU 2005:57, bilaga 8 - Statskontorets konsekvensutredning

No comments: