Thursday, August 04, 2005

Att ta friåret i egna händer

BYRÅKRATI På Ams är man nöjda. Hela fyra av tio friårsvikarier kommer ur de prioriterade grupperna, rapporterar SIF-tidningen:
"En bra siffra, anser Ams vikarierande generaldirektör Lars Sjöström.
- Arbetsförmedlingarna har ansträngt sig för att friåret ska få en arbetsmarknadspolitisk prägel."
Rent praktiskt sett är det också nog det minst dåliga man kan göra med de direktiven. Problemet är att det inte är vad friåret handlade om. När den dåvarande finansministern uttalade sig klumpigt tillrättavisade stödpartiet dem i pressmeddelandet "Friåret är ingen arbetsmarknadspolitisk åtgärd, Ringholm!". Enligt upphovsmännen är friåret nämligen "en åtgärd för att ge människor möjlighet till återhämtning eller utveckling i livet". Och när friårsplatserna delades ut krockade dessa ideologier, utan att någon tycktes dominera.

Nu säger tf generaldirektören på Ams stolt att "Arbetsförmedlingarna har ansträngt sig för att friåret ska få en arbetsmarknadspolitisk prägel." Man gjorde den invanda Ams-politiken av de nya direktiven så gott man kunde. Det kommer de förmodligen försöka göra med framtida borgerliga direktiv också. Politik skapas inte bara i Riksdagen.
Se även:

bronenosets - Byråkratin står ivägen (krönika i VK)
bronenosets - Friår mot bättre vetande (i sakfrågan om friåret)

No comments: