Monday, November 06, 2006

Motorsågsmassakern, och när medel söker nya mål

Det finns ett samband mellan Motorsågsmassakern och förra veckans nyhet om ungdomars internetanvändning. Faktiskt ett ganska direkt sådant. I dagens VK uppmärksammar jag hur en kommitté som inträttades för att hantera en snart 20-årig opinion har överlevt till idag, om än med lite förändrade uppgifter.
Efter två departementsskrivelser och en offentlig utredning hade man svaret. "Statens råd mot skadliga våldsskildringar". En kommitté som skulle tillmötesgå opinionen bildades, och fick bland annat till uppgift att informera, samordna, utbilda och (som de skriver) "bygga upp förmågan hos konsumenterna att själva hantera medieutbudet". Det som var kvar av videovåldsdebatten dog ut.

Det var 16 år sedan. Debatten ebbade ut, men rådet levde kvar, knöts in i ett EU-projekt, gav ut skrifter och höll kontaktnäten vid liv. Häromåret döptes det om till Medierådet.

Lite ytligt, torrt och statsnerdigt, men ett fall som nog skulle uppskattats av Sir Humphrey.

---
Den intresserade kan se hur rådets uppgifter utvecklats i direktiven 1990:40, 1998:110 och 2003:75. Rådets egna historik innehåller också en del information, men det är förvånansvärt tunt med rixlex-data. Österbergcitatet i krönikan finns i Statskontorets småskrift Förvaltningens byggstenar [pdf].

Andra bloggar om: politik, byråkrati, förvaltning, medierådet

Se även:

bronenosets - Byråkratin och omgivningen.

No comments: