Sunday, May 15, 2005

Kreationism 2.0

D is for dinosaur. Kreationistisk barnfilm
Bild: Barnfilmen D is for dinosaur. Lär dina barn hur Bibeln hänger ihop med dinosaurierna. Bara £6+frakt.

ID Det har varit ganska mycket kreationism på sista tiden. Ett kreationistiskt museum öppnade nyligen, och i Kansas ifrågasätts darwinismen återigen. De senaste månaden har jag dessutom fått några kommentarer från anhängare till "intelligent design" (ID) - ett alternativ till evolutionen - i mina blogginlägg som nämner ID. Kommentarerna går ut på ungefär samma sak som den intervjuade ID-anhängaren framförde i BBC:s trosuppfattningsprogram Sunday förra veckan.

Jag får medge att jag inte läst den bok som två av kommenterarna föreslår att jag ska läsa. Tid är, som bekant, en begränsad resurs. Den bild av boken som jag fått genom Wireds läsvärda artikel om den antievolutionära rörelsen är dock inte så god. ID-idéerna den försöker torgföra tycks inte heller något som har större vetenskaplighet än tidigare seklers teorier om animalisk magnetism. Knappast något som borde läras ut i skolorna.

Se även:

The Panda's Thumb - Ten questions to ask your biology teacher (bemötande av 10 ID-argument)
Rationalisten - Evolution

No comments: